Rick Vechel

Projectmanager in het sociale en culturele domein

Stichting CULON

CULON staat voor CULtureel ONdernemen en met verschillende activiteiten dragen wij onze steen bij aan het cultureel ondernemerschap in Limburg. Zo organiseert de stichting de maandelijkse jamsessie Soundful Sunday en zitten onze vrijwilligers in het kernteam van de Dag van de Stem.

Eind 2013 heb ik samen met Janine van Cann en Sharik Derksen de stichting opgericht. Eind 2015 heb ik afscheid genomen als voorzitter en algemeen coördinator vanwege de activiteiten van mijn eigen bedrijf en mijn werkgever. Wel ben ik bij bijv. Soundful Sunday actief gebleven als externe partij. Hierbij ben ik actief voor de acquisitie, fondsenwerving en techniek.
In 2019 zal ik terugkeren naar de stichting en samen met Joey Wojcik werken aan (cultureel) ondernemerschap en initiatieven uit verschillende hoeken. Mijn takenpakket zal zich vooral richten op de begeleiding van (cultureel) ondernemers en (burger-)initiatieven. Deze taken zijn onbezoldigd en vormen mijn bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid.

Meer informatie is te vinden op o.a. de website, incl. over de verschillende projecten waar Stichting CULON aan (mee-)werkt.

© 2021 Rick Vechel

Thema door Anders Norén